Davranış Gözlemlenmesi

Muayene süresince çocuğun veya gencin davranışının gözlemlenmesi muayene eden kişi için önemlidir, çocuk ve genç hakkında doğrudan bir izlenim edinmesini sağlar.

Muayene eden kişi bu sırada çocuk seans sırasında hiperaktivite, impulsivite ve konsantre olma sorunları gösterip göstermediğine dikkat eder. Genelde bu semptomlar seans sırasında görülmektedir ama her zaman böyle olmayabilir. Özellikle yaşı büyük olan çocuklarda ve gençlerde görüşme sırasında bu semptomlar görülmeyebilir.

Muayene eden kişi çocuk ile iyi bir iletişim kurabilmesi için genelde çocuklarla oyun oynar ve bu sayede çocuğun davranışlarınıda gözlemleyebilir. Bazı durmlarda davranış gözlemlenmesi çocuğun yaşadığı doğal ortamlarda yapılır - örneğin evde veya okulda yapılan video çekimleri ile.