Muayene görüşmesi

Muayene görüşmesi (Almanca: Exploration) muayenin en önemli olan ana bölümüdür. Bu muayene görüşmesi bir kaç seans sürebilir. Genelde anne-baba ve çocuk/genç de bu seanslara katılmaktadır.

Görüşmede aktüel olan ADHS-semptomları hakkında ve aynı zamanda çocuğun veya genç kişinin aile içinde, yuvada / okulda ve boş zamanlardaki faaliyetlerde yaşadığı diğer sorunlar ve dikkati çeken davranışlar hakkında konuşulur. Bu seanslarda ADHS'in teşhisi için gerekli olan kriterler incelenir ve muayene eden kişi bu belirtilen semptonların nedeni olarak başka bir hastalık veya rahatsızlık olup olmadığını araştırır. (Diferansiyel Diagnoz)

Bunun dışında muayene eden kişi/doktor konuşmada çocuğun veya gencin doğumundan bu güne kadar olan gelişim süreci hakkında bilgi edinir. Bu sayede çocuğun yaşamakta olduğu aile ortamı, yuvadaki ortam ve okuldaki ortam hakkında bilgi sahibi olur.

Genelde ADHS rahatsızlığında yuvada ve okulda sorunlar ortaya çıktığından - anne babanın da kabul etmesi şartıyla - eğitmenlerle ve öğretmenlerle görüşülmesi çok faydalı olur. Bu görüşmede çocuğun yuvada ve okulda tam olarak hangi problemleri yaşadığı detaylı olarak öğrenilir. Bu görüşmeden sonra muayene eden kişi gerekli olan diğer dianostik muayeneleri belirleyebilir.