Semptomlar: Rahatsız olan kişide|hiperaktivite, impulsivite ve dikkat eksikliği semptomları var mı?

İlk önce teşhis için muayene eden kişi hiperaktivite, impulsivite ve dikkat eksikliği semptomlarının olup olmadığını araştırır. Bunun için Almanya'da kullanılan değerlendirme envanteri vardır (ICD-10 ve DSM-IV). Bu ölçekte dikkat eksikliği, impulsivite ve hiperaktivite teşhisi için kriterler bulunmaktadır. Teşhis için bu kriterlerin bir kısmının rahatsız olan kişide bulunması gereklidir. Kriterlerin türüne göre ADHS'in diğer türleri de teşhis edilebilir.

Bu kriterler muayene eden kişi tarafından rahatsız olan çocuğun ailesi ve çocuk veya genç ile yapılan görüşmede sorular sorularak ve bunun için hazırlanmış özel soru formları doldurularak tesbit edilir. Muayene eden kişi şuna dikkat etmesi gerekmektedir, acaba cocuğun yaşadığı problemler, bu yaşta olan çocuklarda görüldüğünden çok daha fazla mıdır?