Ortaya çıkan diğer problemler ve sorunlu davranışlar için terapi gerekli midir?

ADHS olan çocuklar da genelde diğer başka problemler ve psikolojik sorunlar da vardır. ADHS semptomlarının tedavisinde, bazen bu problemlerde kendiliğinden azalır. Karşı gelme ve agresif davranış ADHS tedavisi sonucu azalabilir, ruhsal duygusal sorunlarda da bu böyle olabilir. Çocukların ve gençlerin aile içindeki ilişkileri, okuldaki ve yaşıtlarıyla olan ilişkileri düzelebilir ve bununla birlikte okuldaki ve derslerdeki sorunlar azalabilir.

Ortaya çıkan bu diğer problemlerin çözümünde, bazı çocukların ek bir terapiye veya diğer başka yardımlara ihtiyaçları vardır:

  • Diğer başka psikolojik rahtasızlıkların tedavisi için psikoterapi veya ilaç tedavisi gerekli olabilir.
  • Konuşma problemlerinde veya hareketlerdeki problemlerde veya algılama sorunlarında, konuşma terapisi (Almanca: Sprachtherapie), ergoterapi yada psikolojik hareket (Almanca: psychomotorische Therapie) terapisi gerekli olabilir.
  • Okuma, yazma ve dilbilgisi sorunlarında, yada matematik ile ilgili sorunlarda, eğer bu genel bir zeka sorunuyla alakalı değilse, bazı özel destek çalışmaları (Almanca: Fördermaßnahmen) gerekli olabilir.


Eğer problemler çok yoğunsa ve bir terapiye gidilerek yeterince çözülemeyecek durumda ise, o zaman çocuk psikiyatrisi alanında çalışan, özel bir klinikte yatarak tedavi edilmek faydalı olabilir.

Bazen anne-babanın da kendi psikolojik problemlerinden dolayı, yada bütün bu sorunların sonucunda yorgun düşmelerinden dolayı, yada eşlerin aralarında yaşadıkları problemlerden dolayı, terapiye ihtiyacı olabilir.

Bazen aileler o kadar yorulurlarki, Sosyal Hizmetler-Çocuk Esirgeme Kurumuna (Almanca: Jugendamt) başvurup, çocukların eğitimde yardım istemek zorunda kalırlar (Almanca: Hilfe zur Erziehung).