İlaç tedavisi hangi durumlarda tavsiye edilir?

ADHS olan çocukların ilaç tedavisi, uygulanan diğer tedavi yöntemleriyle iyi bir bütünlük sağlayabilir. Hatta bazı durumlarda diğer tadvilerin başarılı olarak uygulananbilmesi için, ek olarak ilaç tedavisi şarttır. Bazı çocuklarda ilaçlar çok iyi etki göstermektedir. Böyle durumlarda anne-babanın düzenli kontrolü ve aile ile yapılan görüşmeler dışında, başka diğer yoğun uygulamalara gerek kalınmamaktadır.

Uzman kurumların tedavi kılavuzu (Almanca: Behandlungsleitlinien), ilaç tedavisini ADHS olan 6 yaşından büyük çocuklarda ve gençlerde iyi bir danışma ve psiko-edükasiyondan sonra, eğer şu iki koşul geçerli ise, tavsiye etmektedir:

  • ADHS-semptomplarının çok yoğun olduğu durumlarda ve çocuğun veya gencin okuldaki başarısını veya boş zamanlarındaki aktiviteleini, yada okuldaki sosyal hayatını, yada aile içinde veya arkadaşlarıyla olan ilişkilerini aşırı bir şekilde etkilediği zaman,


yada

  • bir davranış terapisi uygulamasında ADHS semptomları yeterince iyileşmiyorsa ve sorun yaratan ADHS-sepmtomları halen devam ediyorsa.


Bir ilaç tedavisi denemesinde kişiye ilacın etkili olup olmadığı, yan etkileri olup olmadığı ve hangi ilacın hangi dozda en faydalı olduğu, kontrol edilmektedir.

6 yaşından küçük çocukların tedavisinde bu ilaçların kullanılmasına izin verilmemektedir. Ama bazı istisnai durumlarda, diğer bütün terapi yöntemleri denenmiş ama faydası olmamışsa, bu ilaçların kullanılması gerekebilir.

Bazı durumlarda doktor bu tavsiyelerden başka bir uygulamada bulunabilir, örn. eğer gereken belli bir terapi metodu bulunulan bölgede uygulanmıyorsa.