Diğer çocuklar tarafından dışlanma

ADHS li çocuklar ve gençler genelde yaşıtları tarafından dışlanmaktadır.

Bu da çocukların ve gençlerin ADHS-semptomları yüzünden oyun oynarken kurallara uymayıp oyunu bozmalarından, yada impulsif veya agresif davranışlarından dolayı oyun bozan veya kavgacı olarak algılandıklarından kaynaklanmaktadır.

Bu tür sorunları olan birçok çocuk dışlanmaya tepki olarak yaşıtlarıyla arkadaşlıklarını sürdürebilmek için, diğer çocukları zorlayarak onlara istediklerini yaptırmaya, sözlerini geçirmeye çalışır. Ama bu tam ters etki gösterir ve yaşıtları tarafından yine dışlanmalarına yol açar.