Bebeklik / Küçük çocukluk dönemi

Bebeklik ve küçük çocukluk dönemindeki çocuklar da bazen ADHS semptomları göstermektedir. Bu çocuklar çok hareketlidir. Çoğu zaman huzursuzdurlar ve kolay kolay rahat durmazlar. Bazı çocuklarda regulasyon bozukluğu vardır. Yani bu çocuklar yemek yemede, yameği hazmetmede ve uyku problemi yaşarlar. Genelde gergindirler ve çok ağlarlar. Bu problemler anne ve babayı oldukça yorabilir.

Eğer anne baba bu regülasyon bozukluğuyla baş edemiyorsa, ADHS'in gelişmesi de daha çabuk ilerler. Sonradan ADHS semptomları gelişen bazı çocuklarda, daha bebeklik döneminde gelişim sorunları görülmektedir. Örn. bu çocuklar daha geç yürümeye veya konuşmaya başlarlar.