Çevresel Faktörler

ADHS'in oluşması ve gelişmesi aile ve okul çeversi tarafından etkilenebilir.

Aile işleyişi, kreş ve okuldaki ortam da ADHS'le yaşayan bir çocuk için rahatsızlığın tek nedeni değildir, ama bu faktörler hastalığın oranını ve gelişmesini etkileyebilirler. Eğer anne-babada da psikilojik rahatsızlıklar varsa (örn. ADHS-Problemleri) yada ailede çok kavga ediliyorsa, yada maddi sorunlar çok fazlaysa, çocuktaki ADHS-semptomları çoğalabilir. Ama burada da yine aile işleyişi ve okul ortamı ile çocuğun genetik yapısı ve hamilelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar arasında bağlantı vardır.

Çocuklardaki aşırı hareketlilik ve impulsif davranışdan dolayı ADHS olan çocuklar diğer çocuklara oranla daha sık yasaklarla karşılaşmaktadır ve bu yasakları daha sık çiğnerler. Bunun yanı sıra ADHS olan çocuklar, normal olan bir eğitime diğer çocuklar gibi reaksiyon göstermezler. Anne-baba, bakıcılar ve öğretmenler bu yüzden çoğu kez zor durumda kalırlar. Böylece ikazlardan ve yasaklardan oluşan bir kısırdöngü oluşmaktadır. Aile içinde, anaokulda ve okulda olsun yaşanan pozitif deneyimler bu negatif deneyimlerin yanında arka planda kalırlar. Çocuk veya genç ve anne-baba arasında, veya öğretmen ve çocuk/genç arasında oldukça sık olumsuz deneyimler yaşanmaktadır ve bu negatif etkileşimler gittikçe artar.

Bu negatif deneyimler çocuğun daha fazla oranda aşırı hareketlilik göstermesi/huzursuz olması, impulsif davranması ve dikkat eksikliği/konsantre olamaması ile reaksiyon gösterme riskini çoğaltır. Bunun yanı sıra karşı koyma/karşıt olma ve agresif davranışlar da çoğalır ve böylece ADHS semptomları ve diğer problemler artar.