Özellikle Hiperaktif – İmpulsif/Dürtüsel Tip

Ağırlıklı olarak hiperaktif-impulsif/dürtüsel ADHS tipi

Ağılrıklı olarak hiperaktif-impulsif/dürtüsel ADHS tipinde aşırı impulsivite (dürtülerini kontrol edememek) ve aşırı motorik hareketlilik (hiperaktivite) belirtileri ön plandadır.

Bu çocuklarda ve gençlerde dikkat eksikliği (konsantre olma zorluğu) daha az görülmektedir.