Almanya’da ADHS

Almanya'da bu alanda yapılmış olan ve anne ve babaların cevaplarını temel alan yeni bir araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmada 7 ilâ 10 yaş arasındaki çocukların anne ve babalarının % 6'sı çocukların bir çok semptom gösterdiğini söylemekte ve bu yüzden bu çocuklarda ADHS rahatsızlığı söz konusu olabileceği (DSM-IV ölçeğine göre) düşünülmektedir. 10 ilâ 13 yaş arası çocuklarda bu oran % 4,5 dır ve 14 ilâ 17 yaş arasındakilerde % 4'ün biraz altındadır. Ama eğer daha katı kriterleri olan ICD-10 ölçeği temel olarak alınırsa, bu oranlar daha azalmaktadır.

Bu rahatsızlığın teşhisi için gerekli olan diğer kriterler de dikkate alındığında, -örneğin problemin bir çok alanda kendini göstermesi gerekmesi ve 6 yaşın altında ortaya çıkmış olması gibi-, o zaman bu sayılar tabiki daha da azalmaktadır. DSM-IV ölçeğindeki kriterlere göre değerlendirme yapılırsa, tüm yaş grupları için bu sayı % 5'den % 2,2'ye düşmektedir.

Ama genel olarak bakıldığında Almanya'da 500.000 çocuk ve gençte ADHS rahatsızlıgı bulunduğu söylenebilir. Erkek çocuklarda bu rahatsızlığa 2 ilâ 4 kez daha fazla rastlanmaktadır.